Návrh na zastavění záplavové zóny v Popkovicích 2

Z podmětu naší čtenářky Jany, jsme se podívali na majitele pozemků o kterých bude zastupitelstvo hlasovat na pondělním zasedání o návrhu na jejich zařazení v územním plánu pro výstavbu rodinných domů. Ze všech majitelů stojí za zmínku jeden, který je majitelem známé popkovické cyklo firmy a častým inzerentem v radničním zpravodaji Pardubická šestka. Tento majitel vlastní parcelu č.35 ve zmiňovaném území o rozloze 6687 m2.

Současná cena pozemku se jen velmi těžko odhaduje, ale na dotaz u specializovaného realitního serveru by se cena možná mohla pohybovat někde v rozmezí 300-500 kč za m2.

Naopak cena stavebních pozemků se odhaduje velmi přesně a v lokalitě Popkovice činí cca 1800kč/m2

To znamená, že současná hodnota pozemku činí cca 2-2.5 milionu. Kdyby zastupitelstvo odhlasovalo návrh, a po té by prošla změna územního plánu a pozemky se staly stavební parcely, jejich cena by vzrostla na cca 12 milionu korun.

Jinými slovy nadcházející hlasování zastupitelstva bude mimo jiné o tom, jestli častému inzerentovi v Pardubické šestce přiblíží šance na zvýšení hodnoty jeho majetku o cca 10 milionu nebo ne.

Návrh na zastavění záplavové zóny v Popkovicích

Head in HandsJedním z navržených bodů pro nadcházející jednání zastupitelstva, které se bude konat dne 13.6. je zařazení pozemku 31/1,  34,  35,  39/1  v k.  ú.  Popkovice  pro  rodinné
bydlení do Územního plánu města Pardubic. Jedná se o pozemky na levém břehu Bylanky.
Tam kde se nyní pasou koně. Tento návrh přesně ilustruje nekompetentnost a bezradnost současného vedení radnice. Stačilo by se totiž informovat u povodí Labe aby bylo jasno, že na jmenovaných pozemcích se nachází aktivní povodňová zóna, zóna Q20 a zóna Q100

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Což znamená, že toto je záplavové území. Jinými slovy rodinné domy postavené na tomto území nelze pojistit, na nepojištěný dům nelze získat hypotéku. Takže dům v takového zóně postaví pouze velmi neprozíravý člověk. Proč třeba v Troubkách je zakázáno stavět v záplavové zóně? Položil si někdy tuto otázku někdo na radnici? Zjevně ne, jinak by nemohl padnout takovýto hloupý návrh.

Dalším aspektem je, pokud zastavíte území se, kterým je počítáno jako záplavovým, a tudíž se vodě postaví nové překážky, je zcela nepředvídatelné jaký vliv toto bude mít na stávající zástavbu.

Jinými slovy, pokud se díky zastavění záplavové zóny dojde k zaplavení Vašeho majetku, alespoň budete vědět na koho se obrátit.

Tímto apeluji na zastupitele, kterým ještě zbyl zdravý rozum, aby tento v pravdě šílený návrh odmítly.

Fotopasti

U nově vybudovapopulista_sazi_stomkyné stezky podél Bylanky, starosta osobně vysázel stromky. Tyto stromky obvodu údajně darovala starostova strana Pardubice pro lidi. Jelikož se tedy jedná o stromky s tou správnou stranickou knížkou, dostalo se jim nadstandardní péče, ovšem jako komukoliv jinému s tou správnou stranickou knížkou. (nepřipomíná Vám to něco?)

No, zpět k nadstandardní péči, stromky si díky svému urozenému původu vysloužily ochranu hned pomocí dvou instalovaných fotopastí. Asi kdyby se nějaký vandal pokusil znevážit tento velkolepý dar mocné strany. (Stále Vám to něco nepřipomíná?)

Pokud mě paměť neklame, nevzpomínám si, že by jakákoliv jiná výsadba stromků v obvodu byla poctěna takovouto výsadou.

No teď to hlavní, není to tak dlouho, co se starosta chvástal, že obvod zakoupil fotopasti, které jsou umístěny zejména na místech, kde se tvoří černé skládky.

Takže čeká starosta, že se snad vytvoří černá skládka na stezce podél Bylanky?
Nebo opět zneužil obecní majetek k poskytnutí výhody na základě stranické příslušnosti?
Kolik obvod stálo pořízení těchto fotopastí monitorující chloubu starostovy strany?
A co náklady na jejich instalaci a provoz?
A co náklady na odstranění černých skládek? Které jinde v obvodě vznikly a díky nepřítomnosti fotopastí není možné vypátrat viníka

 

Jan Kraus

(Celý příspěvek…)

Hujere, to hraničí až s drzostí

Starosta Králíček vypsal výběrové řízení na pozici tajemníka úřadu. Toto místo tajemníka je neobsazené od čistky na úřadě kterou provedl starosta krátce po svém zvolení kdy vyházel z úřadu p. Janovskou, p. Karbanovou a p. Beneše. Tuto čistku, která obvod přišla na 988.000 Kč na odstupném a dalších nákladech pro zmiňované zaměstnance, starosta prezentoval jako zeštíhlení a zefektivnění úřadu.

Toto prohlásil:

Králíček: Díky této organizační změně a přerozdělení náplně práce máme o jednoho úředníka méně a šetříme 670 000,- ročně. Návratnost vynaložených nákladů je necelých 1,5 roku. A už vůbec nehovořím o kvalitnější investiční připravenosti a koncepčnosti v údržbě zeleně (především v péči o stromy). Proto i s odstupem času hodnotím tuto změnu za velmi dobrou, hospodárnou a potřebnou pro náš MO. A utvrzuje mě v tom i fakt, že je náš MO z řad vrcholových pardubických politiků i úředníků dáván za příklad právě v hospodárnosti a zefektivnění.

je proto s podivem, že když došlo k takové „úspoře“ proč v r. 2015 starosta zaměstnal p. Beneše na dohodu o provedení práce? A proč nyní vypisuje vyběrové řízení na pozici tajemníka?

Kde jsou ty slibované úspory?

Aby toho nebylo málo, novou náplní práce nového tajemníka bude i přestupková agenda.
Ovšem když se podíváme na náplň vedoucího odboru vnitřních věcí, je právě přestupková agenda jeho prací. Proto se ptám, proč starosta přesunuje tuto práci na tajemníka? Nezvládá snad p. Herák svoji práci?

S dovolením bych rád použil jeden oblíbený výrok starosty Králíčka ze slavné české komedie „Hujere, to hraničí až s drzostí“

Jan Kraus

Náklady na revitalizace Svítkovského parku

Celkové náklady na revitalizaci parku ve Svítkově byly vynaloženy takto:

Druh výdaje Částka v Kč včetně DPH
Projektová dokumentace,
inženýrská činnost, autorský dozor
105 875,00
Výdaje za zeleň včetně výsadby 556 037,00
Výkopové a stavební práce včetně
pokládky dlažby, instalace
veřejného osvětlení a přípravy na
kamerový systém
1 602 533,00
Celkem náklady 2 264 445,00
Náklady na samotnou realizaci 2 158 570,00

Mají co tajit?

Po mnoho let byl ustáleným zvykem na úřadu městského obvodu Pce VI, že pokud přišla žádost o informace, odpověď na tuto žádost se do 15 dnů od poskytnutí objevila i na úřední desce, potažmo i na elektronické úřední desce čímž byla splněna zákonná povinnost umožnění dálkového přístupu. A tak si odpověď mohl mohl každý přečíst, jak zkušený uživatel přes internet, tak i lidé bez přístupu k internetu. Tato praxe se v poslední době rapidně změnila

(Celý příspěvek…)

Oznámení

Vážení čtenáři, oznamujeme Vám, že vzhledem k tomu, že brzy dojde k vyčerpání finančních prostředku určených na chod naší iniciativy, budeme nuceni omezit naši činnost a některé námi poskytované služby. Finance na provoz jsou zajištěny pouze do konce února.

Pokud se podaří zajistit další financovaní, budeme samozřejmě v naší činnosti pokračovat naplno, tak jako doteď, pokud se ovšem nepodaří, budeme pokračovat v omezené formě.

Vlajka pro Tibet

tibet_vlLetos 10. března opět proběhne tradiční akce vyvěšování tibetské vlajky. Jako vyjádření nesouhlasu s porušováním lidských práv v regionu. V akci se jako obvykle připojí stovky českých obcí, nikoliv ta naše. Pro naše radní se nezdá být porušování lidských práv takový problém, aby se byť symbolicky připojili k celosvětové aktivitě slušných lidí.

Podle mě je vyvěšení tibetské vlajky, tedy podpora lidem, v jejichž zemi jsou stále porušována lidská práva, samozřejmostí pro všechny slušné lidi. I my jsme zažili dobu nesvobody, a proto víme, jak je důležité cítit podporu právě v takových těžkých časech

(Celý příspěvek…)

Tajemná zahraniční cesta 4 – uzavření kauzy

Takže nejenom, že máme starostu, který odmítá respektovat zákon, on i dokonce má problém pravdivě odpovídat na položené dotazy od občanů.
Už nějaký čas se zde probírá tajemná služební cesta, kdy rada starostovi schválila zahraniční služební cestu a na opakované dotazy starosta odmítal odpovědět ohledně účelu a cíle této cesty. Nám se podařilo zjistit, že starosta byl pozván na tuto cestu hejtmanem Pardubického kraje a cesta mířila na Slovensko a měla se uskutečnit 17.-19.12 2015 (Celý příspěvek…)

Tajemná zahraniční cesta 3

Zahraniční cesta o které odmítá náš starosta mluvit byla plánována na 17.-.19 prosince 2015. Jejím cílem byl Prešovský kraj na Slovensku. Cílem této cesty údajně byla prohlídka významných dopravních staveb v tomto regionu a diskuze na téma financování dopravní infrastruktury. Dalším zastávkou mělo být modernizované letiště Poprad – Tatry a to zejména z důvodu právě probíhající diskuze o pardubickém terminálu.

Samozřejmě není od věci, aby starosta čtyřtisícového obvodu měl přehled o dopravních stavbách v okolí Prešova. Jistě by to byly účelně vynaložené prostředky na tuto cestu třídenní cestu, která starostu dozajista obohatí a rozšíří jeho obzory a bude mít obrovský přínos pro obyvatele našeho obvodu.

Tajemná zahraniční cesta 2

439_promoTak jsme se konečně dozvěděli super tajné informace o super tajné služební cestě našeho pana starosty. O které pan starosta odmítal mluvit na diskusním fóru obvodu. A opakované dotazy občanů nechal bez odpovědi.
Podrobnosti o cestě zatím ještě ověřujeme, ale již teď Vám můžeme sdělit, že cílem jeho cesty byla jistá exotická destinace :)
A sice Slovenská republika, konkrétněji Prešovský kraj.
Další podrobnosti již brzy zveřejníme.

Zase ta spalovna!!

stopsplaovneJako bumerang se vrací znova a znova ta zatracená spalovna v Rybitví. Ministerstvo, životního prostředí pověřilo Královéhradecký krajský úřad k projednání žádosti záměru „Spalovna nebezpečných a ostatních odpadů“ společnosti AVE. A proto krajský úřad oznámil  pokračování  řízení o vydání  integrovaného povolení  na uvedenou  spalovnu.

Připomínky a vyjádření lze uplatnit ve lhůtě  do 30 dnů. Jelikož jsme obec dotčená záměrem, můžeme jen doufat, že se naši volení představitelé aktivně zapojí do diskuze a razantně záměr odmítnou.

pdf

 

Otevřená radnice 6

Další věcí která je potřeba objasnit, je fungování radničního zpravodaje v koncepci otevřené radnice. Za prvé je nutné změnit radniční zpravodaj, aby přinášel obyvatelům užitečné informace na místo stávajícího stavu, kdy se jedná víceméně o propagační médium starosty, kde si honí ego a jeho švagr pěje chvalozpěvy.

Ovšem je nutno říci, že v tomto směru bude práce velmi jednoduchá, cca. dva roky existuje novela tiskového zákona, která jasně definuje jak by měli radniční zpravodaje vypadat, a kolik prostoru by měl kdo dostat. Takže v tomto bodě není třeba vymýšlet již vymyšlené, stačí se prostě řídit zákonem.

(Celý příspěvek…)

Otevřená radnice 5

Koncept otevřené radnice se musí umět vypořádat i s pochybnostmi ohledně hospodaření. Principiálně, by otevřenost měla být na takové úrovni, aby pochybnost nad hospodařením nemohla vůbec vzniknout. Ovšem pokud by již vznikla, je potřeba se s ní kvalifikovaně vypořádat.

V první řadě je potřeba opustit zaběhlou praxi, kdy úřad úmyslně dělá obstrukce vedoucí k nemožnosti efektivně kontrolovat činnost. Pak je také třeba vzdát se až doslova stébáckých metod jako zastrašování, vyhrožování, různé schválnosti, zapojování členů strany do slídění v soukromí tazatele  a najímání bývalých členů SNB za účelem diskreditace. Toto vše se musí stát minulostí a naopak maximálně vyjít vstříc a vymazat veškeré zbytky nejasností popřípadě upravit systém aby k nejasnostem v budoucnu nedošlo.

 

Otevřená radnice 4

Dnes bych se rád zaměřil na problematiku zadávání veřejných zakázek. Situace je v podstatě jednoduchá, princip zakázek s hodnotou nad dva miliony je zcela v režii zákona o veřejných zakázkách, takže tím se nebudu zabývat. Naopak se chci zabývat zakázkami takzvaně podlimitními, které jsou zcela v režii radnice. Jeden by namítl, že se je jedná o tak malé částky, že se nevyplatí jakkoliv s nimi podvádět, ovšem pravda je jiná, právě tyto malé zakázky obecně tvoří hlavní zdroje obohacování a klientelismu. Také bývá velmi časté rozdělování zakázek na menší, právě kvůli limitu.

(Celý příspěvek…)

Otevřená radnice 3

V dalším článku bych se ještě dále věnoval dalším principům přímé demokracie a to zejména odvolatelnosti politiků. V dnešní době je ve společnosti zakořeněno dogma, že zvolením do politiky automaticky získám čtyři roky života s garantovaným příjmem. Proto není výjimečné, že politici si automaticky po zvolení berou hypotéky a další závazky se splatností na 4 roky. Ovšem proč ne, když vědí, že jsou čtyři roky nedotknutelní. A to jen napomáhá pocitu jejich nadřazenosti a papalášství.

(Celý příspěvek…)

Otevřená radnice 2

Dnešní moje myšlenky budu věnovat možnosti implementace principů přímé demokracie.
V první řadě je potřeba definovat pojem „Přímá demokracie“ Přímá demokracie označuje demokratickou formu vlády, ve které je vůle lidu přímo přenášena do procesu politického rozhodování. V přímé závislosti na systémovém modelu užití může v praxi zahrnout prvky, jako jsou: přímé tvoření zákonů lidem, losování do státních úřadů, přímou volbu, referenda, odvolatelnost úředníků a politiků či konečnou kontrolu politického rozhodování. Dvě hlavní formy přímé demokracie jsou participativní demokracie a deliberativní demokracie.
(Celý příspěvek…)

Otevřená radnice 1

V několika následujících článcích se pokusím naznačit a popsat mé představy koncepce, kterou jsem pracovně nazval „Otevřená radnice“ Tento text vzniká jako soubor myšlenek a úvah nad možným fungováním radnice, jelikož jsem dlouhodobě nespokojen s stavem jak fungují radnice obecně. Kdy je vstup do lokální politiky brán jak výtah k moci a uspokojování osobních zájmů. Kdy jsou radnice vnímány ne jako služba občanům, ale jako nástroj osobní moci, nadřazenosti a ekonomického prospěchu.

(Celý příspěvek…)

Úřední deska

Jedním čtenářem jsme byli upozorněni na jeden nešvar, který se v poslední době rozmáhá na úřadě PCE VI. A sice se jedná o to, že povinně vyvěšované dokumenty na úřední desce visí pouze po dobu danou zákonem a po té zcela mizí.
Dřívější praxe byla, že dokumenty se svěšovali v zákonném termínu pouze z desky před úřadem, ovšem na elektronické desce viseli neomezeně dlouho. Tudíž nebyl problém přečíst si zápisy ze zasedání rady, různé výběrová řízení a další dokumenty klidně pět let pozadu.

Nynější praxe je taková, že například dnes si nepřečtete zápis jednání rady které se konalo v prosinci.

(Celý příspěvek…)

Velká domů 7 – výsledek vyšetřování

Šestý Pardubický obvod vede člověk, který porušil zákon.

Toto není žádná šeredná pomluva jak s oblibou prezentuje starosta, ale výsledek šetření Policie ČR.

Policie ČR se zabývala případem zaměstnávání starostova švagra a dospěla k názoru, že byl porušen zákon  a spáchán přestupek, konkrétně §23 odst.1 písm. a) zákona č. 159/2006 o střetu zájmů.
S tímto výsledkem policie postoupila k projednání místně příslušnému správnímu  orgánu
Za přestupek podle § 23 lze uložit pokutu do výše 50000 Kč.

(Celý příspěvek…)

Tak nevím co s tím

Starosta Králíček se čím dál více zamotává do vlastních spekulací. Posuďte sami v následující konfrontaci jeho vlastních výroků:
14.9. Starosta prohlásil:

…že paní Bűrgerovou požádal o vysvětlení, jak je možné, že interní dokument, který si vyzvedla na úřadě, cituje p. Orlík na webu.

Interním dokumentem myslí dohodu 01/2015 uzavřenou s jeho švagrem.

Ovšem o měsíc dříve 14.8. starosta prohlásil:

na Dohodě o provedení práce 01/2015 není nic tajného. Jedná se o standardně, dle zákona a usnesení rady MO uzavřenou dohodu se zaměstnancem….

…..Dohodu naleznete ve složce Aktuální zprávy.

Pane starosto, co si máme tedy vybrat je to interní dokument, který stojí za pád koalice nebo na něm není nic tajného? Nevím, z Vašich vyjádření se to opravdu nedá poznat.

Takže zde je odpověď na Vaši otázku: proč pan Orlík cituje dokument na webu?
Protože jste ho umístil na web do složky Aktuální zprávy a tvrdíte, že na něm není nic tajného. Proto si ho pan Orlík dovolil citovat.

Kdo způsobil palácový převrat?

Od blízkého starostova spolupracovníka jsem se dozvěděl zajímavou informaci. Co bylo vlastně spouštěčem tzv. „palácového převratu“, který ukončil koalici s ANO.

Jednalo se o to, že starosta Králíček nabyl paranoidního dojmu, že členka rady z ANO předala „tajnou“ dohodu s jeho švagrem na korekturu radničního zpravodaje našemu sdružení. (Což ovšem nebyla pravda) Proto si ji předvolal a údajně velmi nevybíravým způsobem jí vynadal a obvinil ji z vynášení tajného materiálu na veřejnost. Jeho vystoupení bylo prý za hranou slušného jak jednání se ženou tak i za hranou slušného jednání čelného politika.

(Celý příspěvek…)

Petice za odvolání starosty

stop_figureOpravdu si náš obvod zaslouží starostu který je arogantní a urážlivý dle názoru našich zastupitelů?

Zasloužíme si starostu, který se dopouští bezprecedentních podrazů, které nemá s chováním politika, ani slušného člověka, nic společného dle názoru náměstkyně primátora?

Zasloužíme si starostu, který zaměstnává vlastního švagra za nepřiměřenou odměnu?

Zasloužíme si starostu, který přihrává dotace a různá zvýhodnění svým kamarádům a spolustraníkům?

Zasloužíme si starostu, který zaměstnává na vedoucích pozicích přátele kvůli nimž musí manipulovat s vyběrovým řízením, aby se na pozici vůbec dostali?

Zasloužíme si starostu, který opírá svoji vládu o hlasy lidí co obdrželi minimum hlasů ve volbách?

Odpovědí je jasné NE na všechny výše uvedené otázky, bohužel máme co jsme si zvolili. Na druhou stranu je nutno dodat, že existují demokratické nástroje jakým občané mohou vyjádřit svoji vůli dříve než v dalších volbách.

Proto v dnešních dnech vzniká petice na odvolání starosty z funkce

Jelikož je je organizace petice náročná věc, tím to se obracíme na čtenáře kterým není lhostejné jak se chová starosta o pomoc, jedná se především o lidi do petičního výboru, aktivisty pro sběr podpisů, pomoc při tisku petičních archů, atd.

 

Palácová revoluce

denikVčera se v Pardubickém deníku se objevil článek o palácovém převratu o kterém jsme na našich stránkách psali již v úterý.

http://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/prekvapiva-palacova-revoluce-ve-svitkove-ano-tu-rekli-ne-20150915.html

Uvedený článek stojí za zmínku, zejména proto, že věnuje poměrně velký prostor také naší aktivitě a objevují se v něm informace na které bychom rádi reagovali.

(Celý příspěvek…)

idnesKauza starosty Králíčka zaměstnávající vlastního švagra, kterou iniciovala naše protikorupční aktivita to dotáhla až na stránky nejčtenějšího zpravodajského portálu iDnes.cz

Tímto bych chtěl poděkovat všem co se podíleli na odhalení a zdokumentování této kauzy a také čtenářům za jejich reakce a vyjádřené projevy podpory naší činnosti.

(Celý příspěvek…)

Jedna strana vládne všem

Jedna strana vládne všem, jedna jim všem káže, jedna je do temnoty sváže.

Touto parafrází by se dala vyjádřit současná situace na radnici Pardubice 6. Na včerejším zasedání zastupitelstva starosta Králíček torpédoval koaliční dohodu a odvolal koaliční partnery, členy ANO ze všech klíčových funkcí. Z funkce místostarosty byla odvolána Věra Laurynová , z místa radní byla odvolána Kateřina Bürgerová a Jiří Chemík byl odvolán z funkce předsedy kontrolního výboru. Tím de-facto strana ANO, která skončila ve volbách druhá, byla odsunuta do opozice a její role jakkoliv se podílet na chodu obvodu byla tímto činem starosty naprosto potlačena.

Jinými slovy občané dali ve volbách důvěru straně ANO, a přáli si aby se podílela na činnosti obvodu. Bohužel toto přání se ukázalo býti v rozporu s přáním starosty Králíčka a ani ne rok po volbách dal občanům jasně najevo kdo je tady pánem.

(Celý příspěvek…)

Pardubice 6 Watchdog © 2014 Frontier Theme