Z neúspěšného politika až na vrchol

Neuvěřitelná cesta neúspěšného komunálního politika Aleše Heráka začala již v roce 2014, kdy se jako člen strany Pardubice pro lidi aktivně podílel na předvolební kampani. Ovšem v komunálních volbách na podzim 2014 mu voliči dali najevo, že o něj nestojí a dali mu stopku. A tak se nestal zastupitelem městského obvodu, nýbrž neúspěšným komunálním politikem. Ovšem jako aktivní člen strany na byl první schůzi zastupitelstva, pravděpodobně jako cenu útěchy, zvolen zastupitelstvem za člena finančního výboru ZMO Pardubice VI.

(Celý příspěvek…)

über-občan

Na včerejším jednání zastupitelstva městského obvodu se stala zajímavá věc. Jako šestý bod programu bylo projednávaní návrhu zařazení pozemku 31/1,  34,  35,  39/1  v k.  ú.  Popkovice  pro  rodinné bydlení do Územního plánu města Pardubic. Ovšem po zahájení schůze starosta navlhnul tento bod projednat jako první z důvodu účasti majitele známé popkovické cyklo firmy, který má eminentní zájem na této změně, protože tato změna zhodnotí jeho pozemky v řádu cca 10 milionu.
Na druhou stranu je to občan stejně jako kdokoliv z Vás. A tak se ptám, komu z Vás se povedlo, aby se kvůli Vám změnilo pořadí projednávaní bodů na zastupitelstvu? Čím se o tuto výhodu zmiňovaný občan zasloužil? Asi hodně inzeroval v Pardubické šestce a tím se mu dostalo privilegované zacházení? Nebo je to snad snaha vyjít přátelům vstříc? A nebo je to něčím úplně jiným?

Pane starosto co kdyby jste toto také uvedl na pravou míru?

Třídíš? neplatíš!

Pane starosto stále čekáme na uvedení na pravou míru Vašeho předvolebního populistického hesla: „Třídíš? neplatíš!“, kterým jste pře volbami otapetoval obvod i přesto, že jste věděl, že nakládání s odpady nespadá do kompetence obvodu.

 

 

Pokud bychom přijali premisu, že heslo „Třídíš? neplatíš!“ je hloupé a nesmyslné, neboť nakládání s odpady nespadá do kompetence obvodu, mohli bychom krásně parafrázovat jeden výrok tajemníka obvodu.

herakasereparoubek

Čtenář ať si laskavě sám nahradí Paroubka za politika lokálního významu, který z každého rohu koukal a pod ním byla hloupá a nesmyslná hesla

Omluva

I přes to jak byli reakce úřadu potažmo starosty na náš web více než úsměvné, vedli k jisté sebereflexi. Protože již působíme dva roky a protože jsme jen lidé, kteří toto dělají jako vedlejší práci dobrovolně a bez nároku na odměnu, nikoliv na rozdíl od úředníků jako hlavní povolání i my jsme se v průběhu let dopustili několika chyb za které bych se teď rád omluvil

(Celý příspěvek…)

Populismus non plus ultra

populistakralicekAno přesně tak, politický předvolební populismus v jeho krystalické formě nám předvedl starosta Králíček. Zajisté si pamatujete jak byl šestý obvod před volbami doslova „otapetován“ plakáty se s starostou Králíčkem. Jistě si vzpomenete na ten jak na něm starosta drží modrý plastový pytel odpadků. S populistickým heslem „Třídíš? neplatíš!“ Jestli toto heslo, tento výkřik byl právě tím, který ho dostal do úřadu se můžeme pouze domnívat, nicméně jedna věc je jistá ani ne dva roky po volbách starosta prohlásil:

…..Moc bych si přál a budu to prosazovat na všech jednání – separaci rovnou od domu bez sběrných míst, ale nakládání s odpady spadá do kompetence města nikoliv obvodu…….

Petr Králíček, starosta MO Pardubice VI | 12. 5. 2016 13:35

Tak teď pane starosto až budete zase tento článek uvádět na pravou míru, prosím napište, věděl jste to když jste tam tak klečel na tím plakátem, že to je prázdné heslo které nikdy nesplníte a oklamete voliče, protože nakládání s odpady nespadá do kompetence obvodu?

Na pravou míru

To že se starostovi začíná naše aktivita zajídat a že se mu nelíbí, že je pod neustálým drobnohledem veřejnosti začíná být znát na jeho reakcích. A v souvislosti s tím, obvod potažmo starosta spustil na svém webu zbrusu novou rubriku s názvem „Na pravou míru“ ve které se snaží reagovat na články a kauzy zde zveřejněné. Jak jinak, než opět svým obvyklým agresivně urážlivým způsobem. Leží mu to tak hodně v žaludku, že má potřebu reagovat i na dva roky staré články. A často nás obviňuje z nepravd a záměrných manipulací. Proto jsme nuceni spustit novou rubriku „Na pravou míru na pravou míru“ kde zveřejníme naše reakce na reakce úřadu na článek.
V jedné věci má starosta pravdu, za dobu dvouletého působení, jsme se několikrát zmýlili. A pokud jsme si naši chybu ověřili otiskli jsme omluvu, popřípadě článek stáhly jako nerelevantní.

Z reakci starosty se dá vypozorovat několik úsměvných věcí, tak za prvé je to velmi aktivní čtenář a pečlivě vše zálohuje, což jsme rádi, pokud by došlo k výpadku, můžeme ho požádat o záložní kopii a web obnovit :)
A další vtipná věc, je že ve svých reakcích neúmyslně odhalil stopy které nám chyběli.

V každém případě máme se na co těšit. Zdá se, že starosta zahájil ofenzivu na více frontách. A my tušíme proč. Ale nebojte pane starosto, taky toho máme ještě dost :)

Klimatické změny

Zzpr_454_2_1249a posledních šestnáct let postihlo Česko povodní víc než za celé 20. století dohromady. A odborníci nevylučují, že brzy mohou přijít další.
Na vině velké frekvence záplav z posledních dvou dekád může být podle expertů změna klimatu. Ta se projevuje extrémními výkyvy počasí a dramatickými meteorologickými jevy, jako jsou třeba tornáda na západní polokouli.

„V příštích deseti letech budou povodně v Česku pravděpodobně ještě častější než dosud. Další velkou záplavu můžeme čekat třeba už za měsíc,“ tvrdí Petr Dvořák z ČHMÚ.

A jak na tento globální problém zareagují zastupitelé městského obvodu Pardubice VI?
Odhlasují změnu záplavového území na stavební pozemky?
Proč ne, že ano?, Vždyť v případě záplav se vždycky dá uspořádat sbírka na postižené a nikdo už se nebude ptát, bylo to opravdu nutné?

Přijďte v pondělí 13.6. vyjádřit svůj názor na zasedání zastupitelstva.
Jestli nechcete mít vyplavenou nemovitost kvůli zisku některých jednotlivců.

 

Velká domů 8 – rozhodnutí

V posledním díle této kauzy, jsme Vás informovali o vyjádření , ve kterém policie ČR oznámila, že přestupek dle §23 odst. 1 písm a) zákona č.159/2006, kterého se měl dopustit Petr Králíček byl postoupen k projednání místně příslušnému správnímu orgánu.

Nyní máme v ruce vyjádření o výsledku projednávání výše zmiňovaného přestupku správním orgánem. A světe div se, jaké to překvapení, došlo k odložení projednávané věci. Z důvodu takzvané prekluze, což znamená, že se přestupek nestihl projednat v termínu jednoho roku a proto odpovědnost za přestupek zanikla.

Tuto možnost zákona jak uniknout trestu, tzv. promlčení s oblibou používají silniční piráti, kdy za pomocí různých fíglů protahují celé řízení tak dlouho až se nestihne projednat.

V těchto případech se na obviněné pohlíží, tak jako by se přestupek nestal i když se ve skutečnosti stal, pouze se nestihl projednat.

Jinými slovy z pohledu zákona, je takovýto přestupce čistý a bezúhonný občan.
Takže i když přestupek spáchal, tento se nestihl projednat, tak z pohledu zákona ho nespáchal. Je to postavené na hlavu, bohužel je to realita státu ve kterém žijeme a v tomto bodě dostává selský rozum pořádně na frak. Jestli to je dobře nebo špatně laskavě posuďte sami.

Nakonec je to pouze o osobní morálce, pokud dovedu žít s pocitem, že porušuji zákon, ale díky právním fíglům se vyhnu trestu, je už na každém z nás jak s tímto pocitem dokáže žít.

Návrh na zastavění záplavové zóny v Popkovicích 2

Z podmětu naší čtenářky Jany, jsme se podívali na majitele pozemků o kterých bude zastupitelstvo hlasovat na pondělním zasedání o návrhu na jejich zařazení v územním plánu pro výstavbu rodinných domů. Ze všech majitelů stojí za zmínku jeden, který je majitelem známé popkovické cyklo firmy a častým inzerentem v radničním zpravodaji Pardubická šestka. Tento majitel vlastní parcelu č.35 ve zmiňovaném území o rozloze 6687 m2.

Současná cena pozemku se jen velmi těžko odhaduje, ale na dotaz u specializovaného realitního serveru by se cena možná mohla pohybovat někde v rozmezí 300-500 kč za m2.

Naopak cena stavebních pozemků se odhaduje velmi přesně a v lokalitě Popkovice činí cca 1800kč/m2

To znamená, že současná hodnota pozemku činí cca 2-2.5 milionu. Kdyby zastupitelstvo odhlasovalo návrh, a po té by prošla změna územního plánu a pozemky se staly stavební parcely, jejich cena by vzrostla na cca 12 milionu korun.

Jinými slovy nadcházející hlasování zastupitelstva bude mimo jiné o tom, jestli častému inzerentovi v Pardubické šestce přiblíží šance na zvýšení hodnoty jeho majetku o cca 10 milionu nebo ne.

Návrh na zastavění záplavové zóny v Popkovicích

Head in HandsJedním z navržených bodů pro nadcházející jednání zastupitelstva, které se bude konat dne 13.6. je zařazení pozemku 31/1,  34,  35,  39/1  v k.  ú.  Popkovice  pro  rodinné
bydlení do Územního plánu města Pardubic. Jedná se o pozemky na levém břehu Bylanky.
Tam kde se nyní pasou koně. Tento návrh přesně ilustruje nekompetentnost a bezradnost současného vedení radnice. Stačilo by se totiž informovat u povodí Labe aby bylo jasno, že na jmenovaných pozemcích se nachází aktivní povodňová zóna, zóna Q20 a zóna Q100

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Což znamená, že toto je záplavové území. Jinými slovy rodinné domy postavené na tomto území nelze pojistit, na nepojištěný dům nelze získat hypotéku. Takže dům v takového zóně postaví pouze velmi neprozíravý člověk. Proč třeba v Troubkách je zakázáno stavět v záplavové zóně? Položil si někdy tuto otázku někdo na radnici? Zjevně ne, jinak by nemohl padnout takovýto hloupý návrh.

Dalším aspektem je, pokud zastavíte území se, kterým je počítáno jako záplavovým, a tudíž se vodě postaví nové překážky, je zcela nepředvídatelné jaký vliv toto bude mít na stávající zástavbu.

Jinými slovy, pokud se díky zastavění záplavové zóny dojde k zaplavení Vašeho majetku, alespoň budete vědět na koho se obrátit.

Tímto apeluji na zastupitele, kterým ještě zbyl zdravý rozum, aby tento v pravdě šílený návrh odmítly.

Fotopasti

U nově vybudovapopulista_sazi_stomkyné stezky podél Bylanky, starosta osobně vysázel stromky. Tyto stromky obvodu údajně darovala starostova strana Pardubice pro lidi. Jelikož se tedy jedná o stromky s tou správnou stranickou knížkou, dostalo se jim nadstandardní péče, ovšem jako komukoliv jinému s tou správnou stranickou knížkou. (nepřipomíná Vám to něco?)

No, zpět k nadstandardní péči, stromky si díky svému urozenému původu vysloužily ochranu hned pomocí dvou instalovaných fotopastí. Asi kdyby se nějaký vandal pokusil znevážit tento velkolepý dar mocné strany. (Stále Vám to něco nepřipomíná?)

Pokud mě paměť neklame, nevzpomínám si, že by jakákoliv jiná výsadba stromků v obvodu byla poctěna takovouto výsadou.

No teď to hlavní, není to tak dlouho, co se starosta chvástal, že obvod zakoupil fotopasti, které jsou umístěny zejména na místech, kde se tvoří černé skládky.

Takže čeká starosta, že se snad vytvoří černá skládka na stezce podél Bylanky?
Nebo opět zneužil obecní majetek k poskytnutí výhody na základě stranické příslušnosti?
Kolik obvod stálo pořízení těchto fotopastí monitorující chloubu starostovy strany?
A co náklady na jejich instalaci a provoz?
A co náklady na odstranění černých skládek? Které jinde v obvodě vznikly a díky nepřítomnosti fotopastí není možné vypátrat viníka

 

Jan Kraus

(Celý příspěvek…)

Hujere, to hraničí až s drzostí

Starosta Králíček vypsal výběrové řízení na pozici tajemníka úřadu. Toto místo tajemníka je neobsazené od čistky na úřadě kterou provedl starosta krátce po svém zvolení kdy vyházel z úřadu p. Janovskou, p. Karbanovou a p. Beneše. Tuto čistku, která obvod přišla na 988.000 Kč na odstupném a dalších nákladech pro zmiňované zaměstnance, starosta prezentoval jako zeštíhlení a zefektivnění úřadu.

Toto prohlásil:

Králíček: Díky této organizační změně a přerozdělení náplně práce máme o jednoho úředníka méně a šetříme 670 000,- ročně. Návratnost vynaložených nákladů je necelých 1,5 roku. A už vůbec nehovořím o kvalitnější investiční připravenosti a koncepčnosti v údržbě zeleně (především v péči o stromy). Proto i s odstupem času hodnotím tuto změnu za velmi dobrou, hospodárnou a potřebnou pro náš MO. A utvrzuje mě v tom i fakt, že je náš MO z řad vrcholových pardubických politiků i úředníků dáván za příklad právě v hospodárnosti a zefektivnění.

je proto s podivem, že když došlo k takové „úspoře“ proč v r. 2015 starosta zaměstnal p. Beneše na dohodu o provedení práce? A proč nyní vypisuje vyběrové řízení na pozici tajemníka?

Kde jsou ty slibované úspory?

Aby toho nebylo málo, novou náplní práce nového tajemníka bude i přestupková agenda.
Ovšem když se podíváme na náplň vedoucího odboru vnitřních věcí, je právě přestupková agenda jeho prací. Proto se ptám, proč starosta přesunuje tuto práci na tajemníka? Nezvládá snad p. Herák svoji práci?

S dovolením bych rád použil jeden oblíbený výrok starosty Králíčka ze slavné české komedie „Hujere, to hraničí až s drzostí“

Jan Kraus

Náklady na revitalizace Svítkovského parku

Celkové náklady na revitalizaci parku ve Svítkově byly vynaloženy takto:

Druh výdaje Částka v Kč včetně DPH
Projektová dokumentace,
inženýrská činnost, autorský dozor
105 875,00
Výdaje za zeleň včetně výsadby 556 037,00
Výkopové a stavební práce včetně
pokládky dlažby, instalace
veřejného osvětlení a přípravy na
kamerový systém
1 602 533,00
Celkem náklady 2 264 445,00
Náklady na samotnou realizaci 2 158 570,00

Mají co tajit?

Po mnoho let byl ustáleným zvykem na úřadu městského obvodu Pce VI, že pokud přišla žádost o informace, odpověď na tuto žádost se do 15 dnů od poskytnutí objevila i na úřední desce, potažmo i na elektronické úřední desce čímž byla splněna zákonná povinnost umožnění dálkového přístupu. A tak si odpověď mohl mohl každý přečíst, jak zkušený uživatel přes internet, tak i lidé bez přístupu k internetu. Tato praxe se v poslední době rapidně změnila

(Celý příspěvek…)

Oznámení

Vážení čtenáři, oznamujeme Vám, že vzhledem k tomu, že brzy dojde k vyčerpání finančních prostředku určených na chod naší iniciativy, budeme nuceni omezit naši činnost a některé námi poskytované služby. Finance na provoz jsou zajištěny pouze do konce února.

Pokud se podaří zajistit další financovaní, budeme samozřejmě v naší činnosti pokračovat naplno, tak jako doteď, pokud se ovšem nepodaří, budeme pokračovat v omezené formě.

Vlajka pro Tibet

tibet_vlLetos 10. března opět proběhne tradiční akce vyvěšování tibetské vlajky. Jako vyjádření nesouhlasu s porušováním lidských práv v regionu. V akci se jako obvykle připojí stovky českých obcí, nikoliv ta naše. Pro naše radní se nezdá být porušování lidských práv takový problém, aby se byť symbolicky připojili k celosvětové aktivitě slušných lidí.

Podle mě je vyvěšení tibetské vlajky, tedy podpora lidem, v jejichž zemi jsou stále porušována lidská práva, samozřejmostí pro všechny slušné lidi. I my jsme zažili dobu nesvobody, a proto víme, jak je důležité cítit podporu právě v takových těžkých časech

(Celý příspěvek…)

Tajemná zahraniční cesta 4 – uzavření kauzy

Takže nejenom, že máme starostu, který odmítá respektovat zákon, on i dokonce má problém pravdivě odpovídat na položené dotazy od občanů.
Už nějaký čas se zde probírá tajemná služební cesta, kdy rada starostovi schválila zahraniční služební cestu a na opakované dotazy starosta odmítal odpovědět ohledně účelu a cíle této cesty. Nám se podařilo zjistit, že starosta byl pozván na tuto cestu hejtmanem Pardubického kraje a cesta mířila na Slovensko a měla se uskutečnit 17.-19.12 2015 (Celý příspěvek…)

Tajemná zahraniční cesta 3

Zahraniční cesta o které odmítá náš starosta mluvit byla plánována na 17.-.19 prosince 2015. Jejím cílem byl Prešovský kraj na Slovensku. Cílem této cesty údajně byla prohlídka významných dopravních staveb v tomto regionu a diskuze na téma financování dopravní infrastruktury. Dalším zastávkou mělo být modernizované letiště Poprad – Tatry a to zejména z důvodu právě probíhající diskuze o pardubickém terminálu.

Samozřejmě není od věci, aby starosta čtyřtisícového obvodu měl přehled o dopravních stavbách v okolí Prešova. Jistě by to byly účelně vynaložené prostředky na tuto cestu třídenní cestu, která starostu dozajista obohatí a rozšíří jeho obzory a bude mít obrovský přínos pro obyvatele našeho obvodu.

Tajemná zahraniční cesta 2

439_promoTak jsme se konečně dozvěděli super tajné informace o super tajné služební cestě našeho pana starosty. O které pan starosta odmítal mluvit na diskusním fóru obvodu. A opakované dotazy občanů nechal bez odpovědi.
Podrobnosti o cestě zatím ještě ověřujeme, ale již teď Vám můžeme sdělit, že cílem jeho cesty byla jistá exotická destinace :)
A sice Slovenská republika, konkrétněji Prešovský kraj.
Další podrobnosti již brzy zveřejníme.

Zase ta spalovna!!

stopsplaovneJako bumerang se vrací znova a znova ta zatracená spalovna v Rybitví. Ministerstvo, životního prostředí pověřilo Královéhradecký krajský úřad k projednání žádosti záměru „Spalovna nebezpečných a ostatních odpadů“ společnosti AVE. A proto krajský úřad oznámil  pokračování  řízení o vydání  integrovaného povolení  na uvedenou  spalovnu.

Připomínky a vyjádření lze uplatnit ve lhůtě  do 30 dnů. Jelikož jsme obec dotčená záměrem, můžeme jen doufat, že se naši volení představitelé aktivně zapojí do diskuze a razantně záměr odmítnou.

pdf

 

Otevřená radnice 6

Další věcí která je potřeba objasnit, je fungování radničního zpravodaje v koncepci otevřené radnice. Za prvé je nutné změnit radniční zpravodaj, aby přinášel obyvatelům užitečné informace na místo stávajícího stavu, kdy se jedná víceméně o propagační médium starosty, kde si honí ego a jeho švagr pěje chvalozpěvy.

Ovšem je nutno říci, že v tomto směru bude práce velmi jednoduchá, cca. dva roky existuje novela tiskového zákona, která jasně definuje jak by měli radniční zpravodaje vypadat, a kolik prostoru by měl kdo dostat. Takže v tomto bodě není třeba vymýšlet již vymyšlené, stačí se prostě řídit zákonem.

(Celý příspěvek…)

Otevřená radnice 5

Koncept otevřené radnice se musí umět vypořádat i s pochybnostmi ohledně hospodaření. Principiálně, by otevřenost měla být na takové úrovni, aby pochybnost nad hospodařením nemohla vůbec vzniknout. Ovšem pokud by již vznikla, je potřeba se s ní kvalifikovaně vypořádat.

V první řadě je potřeba opustit zaběhlou praxi, kdy úřad úmyslně dělá obstrukce vedoucí k nemožnosti efektivně kontrolovat činnost. Pak je také třeba vzdát se až doslova stébáckých metod jako zastrašování, vyhrožování, různé schválnosti, zapojování členů strany do slídění v soukromí tazatele  a najímání bývalých členů SNB za účelem diskreditace. Toto vše se musí stát minulostí a naopak maximálně vyjít vstříc a vymazat veškeré zbytky nejasností popřípadě upravit systém aby k nejasnostem v budoucnu nedošlo.

 

Otevřená radnice 4

Dnes bych se rád zaměřil na problematiku zadávání veřejných zakázek. Situace je v podstatě jednoduchá, princip zakázek s hodnotou nad dva miliony je zcela v režii zákona o veřejných zakázkách, takže tím se nebudu zabývat. Naopak se chci zabývat zakázkami takzvaně podlimitními, které jsou zcela v režii radnice. Jeden by namítl, že se je jedná o tak malé částky, že se nevyplatí jakkoliv s nimi podvádět, ovšem pravda je jiná, právě tyto malé zakázky obecně tvoří hlavní zdroje obohacování a klientelismu. Také bývá velmi časté rozdělování zakázek na menší, právě kvůli limitu.

(Celý příspěvek…)

Otevřená radnice 3

V dalším článku bych se ještě dále věnoval dalším principům přímé demokracie a to zejména odvolatelnosti politiků. V dnešní době je ve společnosti zakořeněno dogma, že zvolením do politiky automaticky získám čtyři roky života s garantovaným příjmem. Proto není výjimečné, že politici si automaticky po zvolení berou hypotéky a další závazky se splatností na 4 roky. Ovšem proč ne, když vědí, že jsou čtyři roky nedotknutelní. A to jen napomáhá pocitu jejich nadřazenosti a papalášství.

(Celý příspěvek…)

Pardubice 6 Watchdog © 2014 Frontier Theme