Potíže pana tajemníka 2

Že se jmenováním p. Heráka do funkce tajemníka městského obvodu Pardubice 6 je něco v nepořádku, zde naznačujeme už nějaký čas. Teď se nám ovšem dostal do rukou klíčový důkaz.
Pojďme si to zrekapitulovat. Pan Herák kamarád starosty, neúspěšný kandidát za starostovu stranu, aktivní účastník volební kampaně téže strany se až doposud nikde nepřestavoval jako vedoucí pracovník. Na kandidátní listině ve volbách 2014 vystupoval jako IT analytik, zatím co ostatní kandidáti se vedoucí pozicí pyšnili.
Dokonce ani v jeho přihlášce do výběrového řízení v r. 2014 na pozici vedoucího odboru se neobjevila zmínka o jeho vedoucí roli v předchozím zaměstnání.
Dokonce ani když podal přihlášku do výběrového řízení na tajemníka, se dle nám poskytnutých dokumentů, nepředstavil jako vedoucí pracovník. (kromě čestného prohlášení)
Tyto skutečnosti nás vedli k podezření, že p. Herák nesplnil zákonnou povinnost požadované praxe tří let pro pozici tajemníka obvodu a proto jsme podali stížnost.

(Celý příspěvek…)

V Itálii hledají po zemětřesení viníky. V Česku se dál bláznivě staví v záplavovém území

U nás jsme si ale v posledních 20 letech „užili“ hodně potop a záplav. Padly tisíce staveb, desítky lidí bohužel zahynuly. Škody dosáhly celkem stovky miliard korun. Voda smetla i bohorovně vystupujícího pražského primátora.

Všimli jste si ale, že v zaplavených zónách se u nás dříve nestavělo?

Zastavěli jsme je až v době, kdy stavby povolovaly stavební úřady, zřízené proto, abychom stavěli jen kde se má a jak se má!

Proč si ale dál koledujeme v případě povodní o další průšvihy, kterým by se dalo vyhnout? A proč tomu stát přihlíží? Pak bude viníkem i on.

více na Reflex.cz

Zrušená diskuse 2

Za pomoci tajemníka obvodu jsme se skutečně přesvědčili, že zdůvodnění ke zrušení diskuze ze strany obvodu bylo pravdivé. Opravdu v diskuzi docházelo ke zmiňovaným porušování pravidel, zejména vulgarismy, urážky a zveřejňování  osobních údajů jedním konkrétním bezmozkem jehož totožnost známe. Který se pokoušel vyvolat zdání, že je zde více nespokojených občanů a vydával se za několik různých přezdívek a napadal jednoho z administrátorů našeho webu.

V takovémto případě radnice zcela správně a oprávněně zasáhla. I když věříme, že tento problém se dal vyřešit moderací problematických příspěvků, než zrušením celé diskuze, kdy tak občané díky jednomu zpocenému individuu se přišli o možnost diskutovat o věcech veřejných.

Zrušená diskuse

Oficiální diskuse na stránkách obvodu byla zrušena. Jako důvod byl uvedeno nedodržování pravidel (vulgarismy, urážky, osobní údaje).

Z popudu několika občanů, kteří nás na tuto skutečnost upozorňovali, jsme se rozhodli zprovoznit alternativní variantu diskuse, kde by si občané mohli svobodně vyměňovat názory. Tato diskuze bude moderovaná a nebude v ní prostor pro nevhodné vyjadřování, vulgarismy, urážky a spam. Věříme, že i nesouhlas se dá vyjádřit civilizovaným způsobem.

Diskusi naleznete ZDE popřípadě je na ní odkaz z hlavního menu vlevo.

Pokud by se někomu stýskalo po původní diskusi, nalezne ji zde tak jak byla uchována její kopie v google archivu.

Starosta jako morální elita jde příkladem občanům

Dnes jsme od pana Turka, vedoucího odboru kanceláře tajemníka Magistrátu města Pardubice obdrželi dopis ve kterém nás vyzval k přehodnocení našeho přístupu k označování námi spravovaného webu www.pardubice6.cz, tak, aby nedocházelo k navozování mylného dojmu a to z důvodu, že námi používané logo vypadá velmi podobně jako oficiální znak Statutárního města Pardubice. Tak jak stanovuje obecně závazná vyhláška č. 6/2006, o symbolech města. § 34a odst. 3 zákona o obcích stanoví, že znak obce mohou užívat obce a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem. Takový souhlas nám Statutární města Pardubice neposkytlo. Jde tedy primárně o to, aby touto formou nedocházelo k matení občanů, kteří by si velmi snadno na základě námi používaného znaku mohli naše webové stránky a jejich obsah spojovat se Statutárním městem Pardubice, tj. mohli by nabýt mylného dojmu, že se jedná o nějaký web provozovaný či podporovaný městem. (Celý příspěvek…)

Potíže pana tajemníka

Kolem jmenovaní  tajemníka městského obvodu Pardubice VI se začínají vynořovat velmi podezřelé okolnosti. Pomineme-li fakt, že tajemník Herák je kamarád starosty, neúspěšný kandidát za starostovu stranu, aktivní účastník volební kampaně téže strany, může být jeho jmenování považováno za prohřešek maximálně v morální úrovní. Neboť zde existuje odůvodněný zájem na apolitičnost tajemníka aby ho nebylo nutno měnit po každých volbách a aby byla zachována kontinuita úřadu po změně na pozici starosty, Což náš starosta zjevně nehodlá respektovat. A jediné co se proti tomu dá udělat, významně pozvednout obočí, co za člověka se tam dostalo. Víc se opravdu z pohledu zákona dělat nedá.

Ovšem je tady jeden aspekt, který už porušením zákona může být.

(Celý příspěvek…)

stop_the_liesOpět zde máme další díl starostova nového seriálu uvádění našich článků na pravou míru.
Tentokrát to pan starosta posunul na další level a sice, že uvádí na pravou míru článek, kterým jsme na pravou míru uvedli jeho reakci, kterou uvedl na pravou míru náš původní článek zde.

Je to trošku zamotané, ale musíme opravdu reagovat, protože lži-metr jde opět mimo stupnici.

Tentokrát to zjednodušíme:

Pane starosto pokud je pravda to co tvrdíte, že osobní informace byli staženy ihned po doručení stížnosti 26.5., jak vysvětlíte tuto fotografii pořízenou 10.6. před úřadem?

deska3

Pro nechápavé: rozmazání osobních informací jsme provedli abychom vůbec mohli tuto fotografii zveřejnit.

Jinak pro potřeby soudu, policie a kohokoliv by to zajímalo, disponujeme několika originálními fotografiemi,  které nezpochybnitelně dokládají, že tvrzení starosty, že dne 26.5. byli osobní údaje staženy není pravdivé. A že osobní údaje byli na úřední desce nejméně do 10.6.

 

Vyjádření ředitelky ZŠ ke zneužití akcí k politické propagaci starostou Králíčkem

Ředitelka ZŠ Svítkova se vyjadřuje ke zneužití některých akcí k politické propagaci starostou a zároveň ho usvědčuje ze lži. Jelikož starosta Králíček tvrdí, že sportovní hry pořádal on osobně.

Vážení občané, žáci a zákonní zástupci svých dětí v ZŠ Pardubice – Svítkov.

Nemohu jinak než reagovat na článek v dnešním tisku – Pardubický deník.

Akce, které škola pořádá jsou pouze ve spolupráci na úrovni městský obvod a základní škola.

Škola spolupracuje s Městským obvodem VI – Svítkov dlouhodobě a  jsou nám  předkládány akce, na kterých spolupracujeme ve výše uvedené rovině. Vždy z mé strany byla jednání vedena v dobré víře, že se jedná vždy o spolupráci na této úrovni. Nikdy nebylo naznačeno, že pan starosta jedná jménem politické strany.

Pokud pan starosta některých akcí zneužívá, děje se tak za mými zády a bez mého vědomí, takže nemohu tuto skutečnost nijak ovlivnit. Propagační materiály, které jsou na akcích prezentovány, jsou vždy prezentovány za městský obvod šest. Na víkendové akce  škola poskytuje prostory veřejného hřiště v rámci spolupráce s městským obvodem.

Záleží mi na dobré spolupráci školy s městským obvodem a důrazně se distancuji od zpolitizování akcí školy ve spolupráci s městským obvodem !!!

Jen podotýkám, že nejsem členkou žádné politické strany či hnutí!!!

S tímto postojem jsem seznámila vedoucí školského odboru pí. Mgr. Ivanu Liedermanovou a pana náměstka primátora Mgr. Jakuba Rychteckého.

 

Ing. Monika Dobruská

ředitelka základní školy

 

Inspekce vyšetřovala akci pro děti kvůli podezření z politického zneužití

Při sportovních hrách dostaly stovky dětí ze Základní školy Svítkov trička od starosty obvodu Petra Králíčka s logem hnutí, za něž kandidoval. Zákon přitom politickou propagaci ve školách zakazuje. Králíček se hájí tím, že logo bylo „úplně jiné“. Město školy varovalo, aby neudělaly podobnou chybu.

Zdroj: http://pardubice.idnes.cz/starosta-propagoval-hnuti-pri-akci-pro-deti-fz2-/pardubice-zpravy.aspx?c=A160701_160331_pardubice-zpravy_jah

Děti ze školy ve Svítkově jako prostředek agitace starosty?

Jsou děti na svítkovské základní škole zneužívány k propagaci politického hnutí starosty tamního městského obvodu Petra Králíčka?

Tuto otázku si zřejmě pokládají někteří rodiče. Děti se účastní akcí, na kterých dostávají trička či propagační materiály zviditelňující politickou stranu samotného starosty či přímo jeho osobně.

Zdroj: http://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/deti-ze-skoly-ve-svitkove-jako-prostredek-agitace-starosty-20160701.html

 

Také si dovolím uvést na pravou míru výrok starosty:

„…..Já mohu říct, že budu dál pořádat podobné sportovní akce, protože ty zážitky už dětem nikdo nevezme,“

Ano pane starosto, ten naprosto „skvělý“ zážitek, kdy jste pro sto dětí připravil 20-ti litrový barel vody v třicetistupňovém vedru s totálně zmatenou organizací, kdy to učitelky nevydržely a začali děti odvádět, tak to opravdu nezapomenu, to máte pravdu.

Z neúspěšného politika až na vrchol

Neuvěřitelná cesta neúspěšného komunálního politika Aleše Heráka začala již v roce 2014, kdy se jako člen strany Pardubice pro lidi aktivně podílel na předvolební kampani. Ovšem v komunálních volbách na podzim 2014 mu voliči dali najevo, že o něj nestojí a dali mu stopku. A tak se nestal zastupitelem městského obvodu, nýbrž neúspěšným komunálním politikem. Ovšem jako aktivní člen strany na byl první schůzi zastupitelstva, pravděpodobně jako cenu útěchy, zvolen zastupitelstvem za člena finančního výboru ZMO Pardubice VI.

(Celý příspěvek…)

über-občan

Na včerejším jednání zastupitelstva městského obvodu se stala zajímavá věc. Jako šestý bod programu bylo projednávaní návrhu zařazení pozemku 31/1,  34,  35,  39/1  v k.  ú.  Popkovice  pro  rodinné bydlení do Územního plánu města Pardubic. Ovšem po zahájení schůze starosta navlhnul tento bod projednat jako první z důvodu účasti majitele známé popkovické cyklo firmy, který má eminentní zájem na této změně, protože tato změna zhodnotí jeho pozemky v řádu cca 10 milionu.
Na druhou stranu je to občan stejně jako kdokoliv z Vás. A tak se ptám, komu z Vás se povedlo, aby se kvůli Vám změnilo pořadí projednávaní bodů na zastupitelstvu? Čím se o tuto výhodu zmiňovaný občan zasloužil? Asi hodně inzeroval v Pardubické šestce a tím se mu dostalo privilegované zacházení? Nebo je to snad snaha vyjít přátelům vstříc? A nebo je to něčím úplně jiným?

Pane starosto co kdyby jste toto také uvedl na pravou míru?

Třídíš? neplatíš!

Pane starosto stále čekáme na uvedení na pravou míru Vašeho předvolebního populistického hesla: „Třídíš? neplatíš!“, kterým jste pře volbami otapetoval obvod i přesto, že jste věděl, že nakládání s odpady nespadá do kompetence obvodu.

 

 

Pokud bychom přijali premisu, že heslo „Třídíš? neplatíš!“ je hloupé a nesmyslné, neboť nakládání s odpady nespadá do kompetence obvodu, mohli bychom krásně parafrázovat jeden výrok tajemníka obvodu.

herakasereparoubek

Čtenář ať si laskavě sám nahradí Paroubka za politika lokálního významu, který z každého rohu koukal a pod ním byla hloupá a nesmyslná hesla

Omluva

I přes to jak byli reakce úřadu potažmo starosty na náš web více než úsměvné, vedli k jisté sebereflexi. Protože již působíme dva roky a protože jsme jen lidé, kteří toto dělají jako vedlejší práci dobrovolně a bez nároku na odměnu, nikoliv na rozdíl od úředníků jako hlavní povolání i my jsme se v průběhu let dopustili několika chyb za které bych se teď rád omluvil

(Celý příspěvek…)

Populismus non plus ultra

populistakralicekAno přesně tak, politický předvolební populismus v jeho krystalické formě nám předvedl starosta Králíček. Zajisté si pamatujete jak byl šestý obvod před volbami doslova „otapetován“ plakáty se s starostou Králíčkem. Jistě si vzpomenete na ten jak na něm starosta drží modrý plastový pytel odpadků. S populistickým heslem „Třídíš? neplatíš!“ Jestli toto heslo, tento výkřik byl právě tím, který ho dostal do úřadu se můžeme pouze domnívat, nicméně jedna věc je jistá ani ne dva roky po volbách starosta prohlásil:

…..Moc bych si přál a budu to prosazovat na všech jednání – separaci rovnou od domu bez sběrných míst, ale nakládání s odpady spadá do kompetence města nikoliv obvodu…….

Petr Králíček, starosta MO Pardubice VI | 12. 5. 2016 13:35

Tak teď pane starosto až budete zase tento článek uvádět na pravou míru, prosím napište, věděl jste to když jste tam tak klečel na tím plakátem, že to je prázdné heslo které nikdy nesplníte a oklamete voliče, protože nakládání s odpady nespadá do kompetence obvodu?

Na pravou míru

To že se starostovi začíná naše aktivita zajídat a že se mu nelíbí, že je pod neustálým drobnohledem veřejnosti začíná být znát na jeho reakcích. A v souvislosti s tím, obvod potažmo starosta spustil na svém webu zbrusu novou rubriku s názvem „Na pravou míru“ ve které se snaží reagovat na články a kauzy zde zveřejněné. Jak jinak, než opět svým obvyklým agresivně urážlivým způsobem. Leží mu to tak hodně v žaludku, že má potřebu reagovat i na dva roky staré články. A často nás obviňuje z nepravd a záměrných manipulací. Proto jsme nuceni spustit novou rubriku „Na pravou míru na pravou míru“ kde zveřejníme naše reakce na reakce úřadu na článek.
V jedné věci má starosta pravdu, za dobu dvouletého působení, jsme se několikrát zmýlili. A pokud jsme si naši chybu ověřili otiskli jsme omluvu, popřípadě článek stáhly jako nerelevantní.

Z reakci starosty se dá vypozorovat několik úsměvných věcí, tak za prvé je to velmi aktivní čtenář a pečlivě vše zálohuje, což jsme rádi, pokud by došlo k výpadku, můžeme ho požádat o záložní kopii a web obnovit :)
A další vtipná věc, je že ve svých reakcích neúmyslně odhalil stopy které nám chyběli.

V každém případě máme se na co těšit. Zdá se, že starosta zahájil ofenzivu na více frontách. A my tušíme proč. Ale nebojte pane starosto, taky toho máme ještě dost :)

Klimatické změny

Zzpr_454_2_1249a posledních šestnáct let postihlo Česko povodní víc než za celé 20. století dohromady. A odborníci nevylučují, že brzy mohou přijít další.
Na vině velké frekvence záplav z posledních dvou dekád může být podle expertů změna klimatu. Ta se projevuje extrémními výkyvy počasí a dramatickými meteorologickými jevy, jako jsou třeba tornáda na západní polokouli.

„V příštích deseti letech budou povodně v Česku pravděpodobně ještě častější než dosud. Další velkou záplavu můžeme čekat třeba už za měsíc,“ tvrdí Petr Dvořák z ČHMÚ.

A jak na tento globální problém zareagují zastupitelé městského obvodu Pardubice VI?
Odhlasují změnu záplavového území na stavební pozemky?
Proč ne, že ano?, Vždyť v případě záplav se vždycky dá uspořádat sbírka na postižené a nikdo už se nebude ptát, bylo to opravdu nutné?

Přijďte v pondělí 13.6. vyjádřit svůj názor na zasedání zastupitelstva.
Jestli nechcete mít vyplavenou nemovitost kvůli zisku některých jednotlivců.

 

Velká domů 8 – rozhodnutí

V posledním díle této kauzy, jsme Vás informovali o vyjádření , ve kterém policie ČR oznámila, že přestupek dle §23 odst. 1 písm a) zákona č.159/2006, kterého se měl dopustit Petr Králíček byl postoupen k projednání místně příslušnému správnímu orgánu.

Nyní máme v ruce vyjádření o výsledku projednávání výše zmiňovaného přestupku správním orgánem. A světe div se, jaké to překvapení, došlo k odložení projednávané věci. Z důvodu takzvané prekluze, což znamená, že se přestupek nestihl projednat v termínu jednoho roku a proto odpovědnost za přestupek zanikla.

Tuto možnost zákona jak uniknout trestu, tzv. promlčení s oblibou používají silniční piráti, kdy za pomocí různých fíglů protahují celé řízení tak dlouho až se nestihne projednat.

V těchto případech se na obviněné pohlíží, tak jako by se přestupek nestal i když se ve skutečnosti stal, pouze se nestihl projednat.

Jinými slovy z pohledu zákona, je takovýto přestupce čistý a bezúhonný občan.
Takže i když přestupek spáchal, tento se nestihl projednat, tak z pohledu zákona ho nespáchal. Je to postavené na hlavu, bohužel je to realita státu ve kterém žijeme a v tomto bodě dostává selský rozum pořádně na frak. Jestli to je dobře nebo špatně laskavě posuďte sami.

Nakonec je to pouze o osobní morálce, pokud dovedu žít s pocitem, že porušuji zákon, ale díky právním fíglům se vyhnu trestu, je už na každém z nás jak s tímto pocitem dokáže žít.

Návrh na zastavění záplavové zóny v Popkovicích 2

Z podmětu naší čtenářky Jany, jsme se podívali na majitele pozemků o kterých bude zastupitelstvo hlasovat na pondělním zasedání o návrhu na jejich zařazení v územním plánu pro výstavbu rodinných domů. Ze všech majitelů stojí za zmínku jeden, který je majitelem známé popkovické cyklo firmy a častým inzerentem v radničním zpravodaji Pardubická šestka. Tento majitel vlastní parcelu č.35 ve zmiňovaném území o rozloze 6687 m2.

Současná cena pozemku se jen velmi těžko odhaduje, ale na dotaz u specializovaného realitního serveru by se cena možná mohla pohybovat někde v rozmezí 300-500 kč za m2.

Naopak cena stavebních pozemků se odhaduje velmi přesně a v lokalitě Popkovice činí cca 1800kč/m2

To znamená, že současná hodnota pozemku činí cca 2-2.5 milionu. Kdyby zastupitelstvo odhlasovalo návrh, a po té by prošla změna územního plánu a pozemky se staly stavební parcely, jejich cena by vzrostla na cca 12 milionu korun.

Jinými slovy nadcházející hlasování zastupitelstva bude mimo jiné o tom, jestli častému inzerentovi v Pardubické šestce přiblíží šance na zvýšení hodnoty jeho majetku o cca 10 milionu nebo ne.

Návrh na zastavění záplavové zóny v Popkovicích

Head in HandsJedním z navržených bodů pro nadcházející jednání zastupitelstva, které se bude konat dne 13.6. je zařazení pozemku 31/1,  34,  35,  39/1  v k.  ú.  Popkovice  pro  rodinné
bydlení do Územního plánu města Pardubic. Jedná se o pozemky na levém břehu Bylanky.
Tam kde se nyní pasou koně. Tento návrh přesně ilustruje nekompetentnost a bezradnost současného vedení radnice. Stačilo by se totiž informovat u povodí Labe aby bylo jasno, že na jmenovaných pozemcích se nachází aktivní povodňová zóna, zóna Q20 a zóna Q100

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Což znamená, že toto je záplavové území. Jinými slovy rodinné domy postavené na tomto území nelze pojistit, na nepojištěný dům nelze získat hypotéku. Takže dům v takového zóně postaví pouze velmi neprozíravý člověk. Proč třeba v Troubkách je zakázáno stavět v záplavové zóně? Položil si někdy tuto otázku někdo na radnici? Zjevně ne, jinak by nemohl padnout takovýto hloupý návrh.

Dalším aspektem je, pokud zastavíte území se, kterým je počítáno jako záplavovým, a tudíž se vodě postaví nové překážky, je zcela nepředvídatelné jaký vliv toto bude mít na stávající zástavbu.

Jinými slovy, pokud se díky zastavění záplavové zóny dojde k zaplavení Vašeho majetku, alespoň budete vědět na koho se obrátit.

Tímto apeluji na zastupitele, kterým ještě zbyl zdravý rozum, aby tento v pravdě šílený návrh odmítly.

Fotopasti

U nově vybudovapopulista_sazi_stomkyné stezky podél Bylanky, starosta osobně vysázel stromky. Tyto stromky obvodu údajně darovala starostova strana Pardubice pro lidi. Jelikož se tedy jedná o stromky s tou správnou stranickou knížkou, dostalo se jim nadstandardní péče, ovšem jako komukoliv jinému s tou správnou stranickou knížkou. (nepřipomíná Vám to něco?)

No, zpět k nadstandardní péči, stromky si díky svému urozenému původu vysloužily ochranu hned pomocí dvou instalovaných fotopastí. Asi kdyby se nějaký vandal pokusil znevážit tento velkolepý dar mocné strany. (Stále Vám to něco nepřipomíná?)

Pokud mě paměť neklame, nevzpomínám si, že by jakákoliv jiná výsadba stromků v obvodu byla poctěna takovouto výsadou.

No teď to hlavní, není to tak dlouho, co se starosta chvástal, že obvod zakoupil fotopasti, které jsou umístěny zejména na místech, kde se tvoří černé skládky.

Takže čeká starosta, že se snad vytvoří černá skládka na stezce podél Bylanky?
Nebo opět zneužil obecní majetek k poskytnutí výhody na základě stranické příslušnosti?
Kolik obvod stálo pořízení těchto fotopastí monitorující chloubu starostovy strany?
A co náklady na jejich instalaci a provoz?
A co náklady na odstranění černých skládek? Které jinde v obvodě vznikly a díky nepřítomnosti fotopastí není možné vypátrat viníka

 

Jan Kraus

(Celý příspěvek…)

Hujere, to hraničí až s drzostí

Starosta Králíček vypsal výběrové řízení na pozici tajemníka úřadu. Toto místo tajemníka je neobsazené od čistky na úřadě kterou provedl starosta krátce po svém zvolení kdy vyházel z úřadu p. Janovskou, p. Karbanovou a p. Beneše. Tuto čistku, která obvod přišla na 988.000 Kč na odstupném a dalších nákladech pro zmiňované zaměstnance, starosta prezentoval jako zeštíhlení a zefektivnění úřadu.

Toto prohlásil:

Králíček: Díky této organizační změně a přerozdělení náplně práce máme o jednoho úředníka méně a šetříme 670 000,- ročně. Návratnost vynaložených nákladů je necelých 1,5 roku. A už vůbec nehovořím o kvalitnější investiční připravenosti a koncepčnosti v údržbě zeleně (především v péči o stromy). Proto i s odstupem času hodnotím tuto změnu za velmi dobrou, hospodárnou a potřebnou pro náš MO. A utvrzuje mě v tom i fakt, že je náš MO z řad vrcholových pardubických politiků i úředníků dáván za příklad právě v hospodárnosti a zefektivnění.

je proto s podivem, že když došlo k takové „úspoře“ proč v r. 2015 starosta zaměstnal p. Beneše na dohodu o provedení práce? A proč nyní vypisuje vyběrové řízení na pozici tajemníka?

Kde jsou ty slibované úspory?

Aby toho nebylo málo, novou náplní práce nového tajemníka bude i přestupková agenda.
Ovšem když se podíváme na náplň vedoucího odboru vnitřních věcí, je právě přestupková agenda jeho prací. Proto se ptám, proč starosta přesunuje tuto práci na tajemníka? Nezvládá snad p. Herák svoji práci?

S dovolením bych rád použil jeden oblíbený výrok starosty Králíčka ze slavné české komedie „Hujere, to hraničí až s drzostí“

Jan Kraus

Náklady na revitalizace Svítkovského parku

Celkové náklady na revitalizaci parku ve Svítkově byly vynaloženy takto:

Druh výdaje Částka v Kč včetně DPH
Projektová dokumentace,
inženýrská činnost, autorský dozor
105 875,00
Výdaje za zeleň včetně výsadby 556 037,00
Výkopové a stavební práce včetně
pokládky dlažby, instalace
veřejného osvětlení a přípravy na
kamerový systém
1 602 533,00
Celkem náklady 2 264 445,00
Náklady na samotnou realizaci 2 158 570,00

Mají co tajit?

Po mnoho let byl ustáleným zvykem na úřadu městského obvodu Pce VI, že pokud přišla žádost o informace, odpověď na tuto žádost se do 15 dnů od poskytnutí objevila i na úřední desce, potažmo i na elektronické úřední desce čímž byla splněna zákonná povinnost umožnění dálkového přístupu. A tak si odpověď mohl mohl každý přečíst, jak zkušený uživatel přes internet, tak i lidé bez přístupu k internetu. Tato praxe se v poslední době rapidně změnila

(Celý příspěvek…)

Pardubice 6 Watchdog © 2014 Frontier Theme